POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL  (F.R.F. ) cu sediul în București str. Vasile Șerbănică ,nr.12, sect.2 , telefon 0314337037, website www.frf.ro, e-mail: frf@frf.ro, având calitatea de Operator de date cu caracter personal, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

CATEGORII DE DATE PERSONALE PRELUCRATE

Pentru asigurarea unei experiențe desăvârșite, prin intermediul FRF ID și FAN APP , sunt prelucrate mai multe categorii de date personale ce sunt detaliate în continuare.

NOTĂ! În funcție de site ,datele personale prelucrate pot diferi , prin urmare vă recomandăm să analizați cu atenție Nota de Informare specifică fiecărei platforme pentru a fi pe deplin informați.

Categoriile de date personale prelucrate de către Operator sunt:

Date identificare: nume, prenume, data nașterii, CNP, gen, zona geografică, ș.a.

Date de contact: telefon, adresa de email, adresa de domiciliu / rezidență, zona geografică

Date diverse cu caracter opționalfoto profil/postare, comentarii, opinii, completare chestionare de evaluare, ș.a.

Date de utilizare: IP-ul conexiunii dvs., tipul de browser folosit, versiunea, preferințe căutare, paginile vizitate, ora și data vizitei dvs., timpul petrecut pentru vizualizarea fiecărei pagini, identificatori unici de dispozitiv precum și alte date de diagnosticare.

Datele de urmărire și cookie-uri: Utilizăm cookie-uri și/sau tehnologii de urmărire similare pentru a urmări activitatea utilizatorilor pe site-urile noastre și pentru a reține anumite informații ce urmează a fi folosite în scopuri statistice .

NOTĂ! Fișierele cookie sunt fișiere ce conțin cantități mici de informații care pot include un identificator unic anonim. Cookie-urile sunt trimise către browser-ul dvs. de pe site-urile noastre și stocate pe dispozitiv. Tehnicile de urmărire utilizate sunt , balize, etichete și scripturi pentru colectarea și urmărirea informațiilor și pentru îmbunătățirea și analizarea serviciilor noastre.

NOTĂ! Aveți posibilitatea de a seta browser-ul dvs. pentru a refuza toate cookie-urile sau pentru a vă notifica când astfel de programe sunt folosite.

NOTĂ! Este bine de știut că în cazul interzicerii programelor de tip cookies este posibil ca anumite secțiuni ale platformei să nu funcționeze în parametrii normali.

SCOPURILE ȘI BAZA LEGALĂ A PRELUCRĂRILOR DE DATE

În conformitate cu legislația națională (Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004 cu completările ulterioare) şi legislația europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) aflate în vigoare, F.R.F. are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

F.R.F. prelucrează în general date cu caracter personal colectate de la vizitatorii/utilizatorii platformelor sale  pentru unul sau mai multe scopuri legitime.

Informațiile prezentate prin intermediul platformelor F.R.F. au ca scop mediatizarea activității specifice a Federației, informarea publicul larg în legătură cu programul competițional , culegerea opinii și puncte de vedere de la fanii și susținătorii Federației și în general derularea de proiecte sportive ce vizează generația tânără.

NOTĂ! Scopurile specifice ce stau la baza prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de către F.R.F. pot diferi în funcție de platforma accesată, prin urmare vă recomandăm să analizați cu atenție Nota de Informare specifică fiecărei platforme pentru a fi pe deplin informați.

NOTĂ! Dacă decideți astfel, puteți oricând notifica Operatorul în legătură cu retragerea Acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal fără a indica un motiv. Notificarea trebuie să se facă prin intermediul platformei sau transmisă în scris la punctele de contact.

PĂSTRAREA DATELOR

F.R.F. va prelucra datele cu caracter personal numai atâta timp cât acestea sunt necesare pentru atingerea scopurilor evidențiate în cadrul acestei Politici de confidențialitate. După încheierea perioadei de prelucrare datele personale vor fi șterse definitiv ,în conformitate cu procedurile interne .

Anumite datele personale pot fi însă păstrate pentru a realiza obligațiile legale ce revin F.R.F. în anumite situații .

Datele de utilizare, sunt în general păstrate pentru o perioadă mai scurtă de timp, cu excepția cazului în care acestea sunt folosite pentru a consolida securitatea sau pentru a îmbunătăți funcționalitatea platformelor noastre..

TRANSFERUL DATELOR ÎN AFARA SEE

Datele dvs. personale pot fi transferate, în mod excepțional ,  pe sisteme informatice aflate în afara SEE , zone unde legile privind protecția datelor pot fi diferite de cele din cadrul UE .

Acordul dvs. cu privire la acest aspect va fi exprimat odată cu acceptarea condițiilor privind protecția datelor prezentate în Nota de informare .

NOTĂ! F.R.F se obligă să ia toate măsurile necesare în mod rezonabil pentru a se asigura ca în astfel de situații, prelucrarea datelor personale se va efectua în siguranță și în conformitate cu această Politică de confidențialitate .

NOTĂ! F.R.F. nu autorizează transferul datelor personale către o organizație aflată într-o țară din afara SEE , decât dacă are garanția că aceasta are implementate controale adecvate privind securitatea datelor personale aflate cel puțin la nivelul celor adoptate de către F.R.F. .

TRANSMITEREA DATELOR CĂTRE TERȚI

În anumite circumstanțe, F.R.F poate fi obligată să transmită anumite date personale către terți, dacă acest lucru este cerut prin lege, sau ca răspuns la solicitările oficiale primite din partea autorităților publice (de exemplu, o instanță sau o agenție guvernamentală).

F.R.F împreună cu un Operator Asociat ,poate stabili scopurile și mijloacele prelucrării de date sau poate externaliza anumite servicii de prelucrare a datelor personale către Împuterniciți ,în scopul asigurării realizării intereselor sale legitime.

SECURITATEA DATELOR

Asigurarea protecției datelor cu caracter personal este importantă pentru noi, însă nu uitați că nici o metodă de transmitere prin Internet sau de stocare digitală nu este 100% sigură. În timp ce ne străduim să folosim mijloace moderne și actualizate din punct de vedere a asigurării securității , pentru a vă proteja datele personale, nu putem garanta 100% securitatea acestora.

DREPTURILE UTILIZATORULUI

F.R.F ia toate măsurile rezonabile pentru a permite utilizatorului să corecteze, să porteze sau să modifice orice date personale ,prelucrate de către operator în raport cu persona sa . Persoana vizată poate lua decizia retragerii acordului privind prelucrarea precum și ștergerea datelor personale din baza de date a F.R.F.  ,oricând și fără a fi necesară invocarea vreunui motiv.  

Ori de câte ori este necesar, vă puteți actualiza datele personale direct în secțiunea de setări a contului înregistrat.

Dacă întâmpinați probleme în legătură cu punerea în practică a unei decizii legate de drepturile Persoanei Vizate privind datele personale, vă rugăm să ne contactați pentru a vă asigura suportul necesar.

Dacă doriți să primiți o nota informativă în legătură cu datele personale prelucrate de către F.R.F. vă rugăm să ne contactați în scris.

NOTĂ! Vă rugăm să rețineți că orice solicitare emisă de Persoana Vizată către F.R.F. ,trebuie să fie însoțită de o confirmare a identității acesteia .

DATELE PERSONALE ALE UNUI MINOR

Platformele noastre se pot adresa și persoanelor sub 16 ani ("Copii") cu respectarea prealabilă a unor condiții. Acordul privind prelucrarea datelor personale ale minorului trebuie să fie asumat de către părintele sau reprezentantul legal al acestuia .

Nu colectăm cu bună știință informații de identificare personală de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani fără a fi respectate condițiile legale.

Dacă sunteți părintele sau reprezentantul legal al unui minor și ați luat la cunoștință de faptul că copilul/copiii dvs. ne-au furnizat date personale fără acordul dvs., vă rugăm să ne contactați pentru a trece imediat la ștergerea acestora din baza de date a F.R.F..

În cazul în care F.R.F. va sesiza că au fost colectate date personale de la un minor fără existența Acordului părintelui sau reprezentantului legal, va lua măsura eliminării imediate și definitive a acelor informații din baza de date.

MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Ne rezervăm dreptul de a actualiza Politica de confidențialitate din când în când. Vom pune la dispoziția utilizatorilor orice modificare prin publicarea noii Politici de confidențialitate pe această pagină web .

Vă recomandăm să revizuiți la fiecare accesare a platformei, Politica de confidențialitate în legătură cu orice modificări.

Modificările privitoare la Politică de confidențialitate vor intra în vigoare odată cu afișarea lor pe această pagină web.

CONTACTEAZĂ-NE

Dacă aveți întrebări sau reclamații privind nerespectarea drepturilor dvs. sau ale minorului ce îl reprezentați, în legătură cu protecția datelor sau doriți să vă exercitați drepturile conform GDPR, vă rugăm să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor prin e-mail la adresa adrian.magda@gdprservicii.ro sau prin poștă la adresa sediului F.R.F. menționată în acest document.